Australia và 22 Bên tham gia Nghị định thư Montreal đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Kigali

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Australia đã phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal và trở thành một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali-một Thỏa thuận quốc tế nhằm cắt giảm, loại trừ dần việc sản xuất và tiêu thụ các chất HFC có tiềm năng phát thải rất lớn các khí nhà kính nhân tạo. Trong một tuyên bố chung, ông Julie Bishop-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Josh Frydenberg- Bộ trưởng Bộ Môi trường và Năng lượng của Australia khẳng định việc phê chuẩn này của Chính phủ Australia. Việc sớm phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali củng cố thêm vai trò lãnh đạo của Australia bao gồm việc đảm đương chức vụ đồng Chủ tịch đàm phán quốc tế dẫn đến kết quả đạt được Thỏa thuận này.

Theo Sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua tại Cuộc họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định thư Montreal vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 ở Kigali, Rwanda, tất cả các nước đều có nghĩa vụ loại trừ dần các chất HFC-một chính sách nhằm tránh nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 0,50C vào cuối thế kỷ này, đồng thời tiếp tục bảo

vệ tầng ô-dôn. Theo quy định, Sửa đổi, bổ sung Kigali sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2019 sau khi có ít nhất 20 Bên tham gia Nghị định thư Montreal phê chuẩn. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2017 đã có 20 Bên tham gia Nghị định thư Montreal phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali.

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, đã có 23 nước phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali, liệt kê theo bảng chữ cái là Australia, Canada, Chi-lê, Comoros, Côte d’Ivoire, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Phần Lan, CHLB Đức, CHDCND Lào, Luxembourg, Malawi, Maldives, Mali, Quần đảo Marshall, LB Nhà nước Micronesia, Nauy, Palau, Rwanda, Slovakia, Thụy Điển, Trinidad và Tobago, Tuvalu và Vương quốc Anh và Bắc Ailen. Trong khuôn khổ Sửa đổi, bổ sung Kigali, Australia và các nước phát triển khác sẽ bắt đầu giảm sử dụng các chất HFC từ đầu năm 2019 và loại trừ sử dụng 85% các chất HFC vào năm 2036, trong khi các nước đang phát triển triển khai muộn hơn. Việc loại trừ các chất HFC sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính khoảng 26%-28% vào năm 2030 so với năm cơ sở 2005 của Australia theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chính phủ liên bang Australia đã thông qua đạo luật thực hiện loại trừ dần các chất HFC. Việc nhập khẩu các chất HFC sẽ bắt đầu bị cắt giảm từ năm 2018 và dần chấm dứt vào năm 2036.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng của Australia, giai đoạn loại trừ dần các chất HFC khá dài có nghĩa là người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị với các chất HFC cho đến khi hết hạn sử  dụng hữu ích và các công nghệ mới sử dụng ít chất HFC hoặc các công nghệ hoàn toàn khác sẵn có trên thị trường. Sửa đổi, bổ sung Kigali lặp lại cách tiếp cận thành công theo Nghị định thư Montreal nhằm loại trừ dần các chất làm  suy giảm tầng ô-dôn. Đến nay, 99% các làm suy giảm tầng ô-dôn đã bị loại trừ. Việc giảm đáng kể các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong khí quyển dẫn đến kết quả dự báo là tầng ô-dôn sẽ được phục hồi vào giữa thế kỷ này ở vĩ độ trung bình và khoảng 25 năm sau đó ở Nam cực. Từ lâu, Australia đã là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ và đi tiên phong trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal.