Các nước cam kết dành 540 triệu đô la Mỹ cho công việc tiếp theo của Nghị định thư Montreal trong dịp kỷ niệm 30 năm ký kết Nghị định thư Montreal

Theo tin công bố ngày 27 tháng 11 năm 2017, các nước đang phát triển sẽ nhận được 540 triệu đô la Mỹ (USD) theo Nghị định thư Montreal để tiếp tục thực hiện công việc loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn HCFC và bắt đầu triển khai các hoạt động loại trừ các chất HFC có tiềm năng nóng khí hậu theo Sửa đổi, bổ sung Kigali.

Kinh phí sẽ được các nước phát triển cung cấp trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 thông qua Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal. Quỹ này đã giải ngân hơn 3,7 tỷ USD từ năm 1991 để hỗ trợ các nước đang phát triển loại trừ các loại hóa chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Các Bên tham gia Nghị định thư Montreal đã đưa ra cam kết đóng góp tài trợ tại Khóa họp chung lần thứ 11 của Hội nghị của các Bên tham gia Công ước Vienna và Cuộc lần thứ 29 của các Bên tham gia Nghị định thư Montreal tại Montreal từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Các Bên cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm ký kết Nghị định thư Montreal tại cuộc họp cấp cao với sự tham dự của nguyên Thủ tướng Canada Brian Mulroney. Bà Catherine McKenna, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada nói “Nghị định thư Montreal là một hình mẫu về cách chúng ta có thể đến với nhau, chúng ta có thể làm được tất cả những gì mà người khác nghĩ là không thể để chúng ta có thể chữa lành hành tinh của chúng ta”.

Về hiệu quả năng lượng, các Bên yêu cầu Ban Đánh giá Công nghệ và Kinh tế của Nghị định thư Montreal đánh giá các phương án công nghệ để nâng cao hiệu quả năng lượng của các dụng cụ và thiết bị trong các lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí trong quá trình loại trừ các chất HFC theo quy định của Sửa đổi, bổ sung Kigali. Ban Đánh giá Công nghệ và Kinh tế cũng sẽ đánh giá các vấn đề khác như các thách thức đối với việc tiếp nhận các công nghệ, tính bền vững, tính khả thi và các lợi ích môi trường cùng các chi phí liên quan. Các Bên cũng đồng ý tổ chức Hội thảo về các cơ hội để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời loại trừ các chất HFC tại Cuộc họp lần thứ 40 của Nhóm công tác mở rộng vào tháng 7 năm 2018.

Đối với các tiêu chuẩn an toàn, các Bên cũng yêu cầu cập nhật thông tin thường xuyên về các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến việc sử dụng các chất có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp nhưng dễ cháy để thay thế cho các chất HFC với sự tham khảo ý kiến của các tổ chức tiêu chuẩn hóa có liên quan. Điều này rất quan trọng để bảo đảm đưa ra thị trường, sản xuất, vận hành, bảo dưỡng và xử lý một cách an toàn các môi chất lạnh có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp đang được dùng trong nhiều lĩnh vực.

Về Sửa đổi, bổ sung Kigali, Cuộc họp kêu gọi các Bên còn chưa phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali, khẩn trương sớm phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali để cộng đồng quốc tế cùng hành động đạt được các mục tiêu của Sửa đổi, bổ sung Kigali. Theo Sửa đổi, bổ sung Kigali, các quốc gia trên thế giới dần loại trừ hơn 80% các chất HFC trong vòng 30 năm tới và thay thế chúng bằng các chất thân thiện hơn với môi trường, khí hậu. Việc loại trừ các chất HFC theo Nghị định thư Montreal sẽ tránh cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 0,50C vào cuối thế kỷ này, trong khi vẫn tiếp tục bảo vệ tầng ô-dôn.

Về giám sát và quan trắc tầng ô-dôn, các Bên đồng ý về sự cần thiết tăng cường hỗ trợ nghiên cứu và quan trắc một cách hệ thống tầng ô-dôn vì thông qua các quan trắc, các nhà khoa học có thể giám sát sự phục hồi của tầng ô-dôn và sự tương tác giữa ô-dôn và khí hậu.