Canada phê chuẩn thỏa thuận toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính mạnh và hướng đến hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Canada đã phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal và trở thành một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal. Sửa đổi bổ sung Kigali sẽ loại trừ các khí nhà kính có tiềm năng nóng lên toàn cầu rất lớn. Dấu mốc quan trọng này thể hiện hành động cương quyết của Chính phủ Canada để bảo đảm một hành tinh phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Được sử dụng trong các điều hòa không khí và bình xịt, các chất HFC có tiềm năng nóng lên toàn cầu lớn gấp hàng nghìn lần so với CO2 và gây biến đổi khí hậu. Mỗi  năm, các nguồn  HFC phát thải một lượng CO2 tương đương do 300 nhà máy đốt than phát thải vào khí quyển. Nếu không được kiểm soát, các chất HFC có thể chiếm khoảng 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Canada cũng là một trong những nước đầu tiên đã phê chuẩn Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn vào năm 1987.

Nghị định thư Montreal là một thỏa thuận quốc tế lịch sử đã loại trừ hơn 99% các chất làm suy giảm tầng ô-dôn của Trái đất.

Bằng việc loại trừ các chất HFC, cộng đồng quốc tế sẽ giảm các tác động tương lai của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt. Các nhà khoa học tin rằng việc loại trừ các chất HFC và chuyển đổi sang sử dụng các chất thay thế sạch hơn sẽ tránh nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 0,50C vào cuối thế kỷ này.

Để thực hiện thành công việc loại trừ các chất HFC, Canada mới đây đã công bố các quy định để giảm tiêu thụ 85% các chất HFC vào năm 2036. Các biện pháp này không chỉ giữ vững cam kết của Canada trong việc thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali mà còn nhằm triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Canada. Tại Hội nghị lần thứ 23 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP23) ở Bonn, CHLB Đức, 06-17 tháng 11 năm 2017, Đoàn đại biểu Canada đã tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu cũng như thúc giục nhiều nước khác sớm phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC. Canada cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trên phạm vi toàn cầu để thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; hành động để xây dựng nền kinh tế sạch và tạo nhiều cơ hội hơn cho các tầng lớp trung lưu Canada.