Hội thảo Giới thiệu kết quả kiểm kê trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam