Hội thảo Kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí thân thiện với khí hậu ở Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Dự án toàn cầu “Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu” do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân CHLB Đức tài trợ, Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) tổ chức “Hội thảo kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí thân thiện với khí hậu ở Việt Nam” tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 12 năm 2017.

Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu khai mạc hội thảo

Tham dự Hội thảo có khoảng 50 đại biểu bao gồm đại diện, cán bộ, nhà khoa học của  các Bộ, ngành, cơ quan và các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và đại diện, chuyên gia của GIZ, HEAT GmbH/C4 và một số tổ chức khác có liên quan. Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu khai mạc và chủ trì hội thảo. Bà Anna Schreyeogg, cố vấn trưởng kỹ thuật của GIZ phát biểu chào mừng hội thảo.

Bà Anna Schreyeogg, cố vấn trưởng kỹ thuật của GIZ phát biểu chào mừng hội thảo

Mục đích của Hội thảo là tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu gặp gỡ, thảo luận để tạo sự hiểu biết chung về sự liên quan giữa làm lạnh, bảo vệ tầng ô-dôn, bảo vệ hệ thống khí hậu, tiết kiệm nâng cao hiệu quả năng lượng; góp ý hữu ích cho các biện pháp, công cụ kiểm kê và phân tích trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí nhằm xây dựng chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực này; trao đổi thông tin và lựa chọn các công nghệ thay thế, các công nghệ tiết kiệm nâng cao hiệu quả năng lượng và thân thiện với môi trường, khí hậu; áp dụng các công nghệ, biện pháp an toàn đối với con người trong các lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí, sản xuất xốp để từ đó xác định các phương án tiếp theo nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực này.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên Việt Nam và CHLB Đức trình bày các báo cáo chính như (1) Dự án toàn cầu “Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu”; (2) Tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam”; (3) Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí trong chiến lược thực hiện “Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)” của Việt Nam; (4) Các công cụ phân tích ngành nhằm thiết lập chiến lược giảm nhẹ (phân tích lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và kiểm kê); (5) Xác định các thách thức và cơ hội cho các lĩnh vực tiềm năng khi xây dựng chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; (6) Các xu hướng sử dụng các công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam nhằm góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; (7) Hướng tiếp cận kiểm kê trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và đề xuất kế hoạch làm việc.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến thiết lập kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí thân thiện với khí hậu ở Việt Nam; tác động của lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí đến biến đổi khí hậu; các phương án làm lạnh hiện nay; lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và các Thỏa thuận quốc tế có liên quan; phát thải khí nhà kính, tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; lợi ích và việc sử dụng các môi chất lạnh tự nhiên, các chất làm lạnh có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp; các công nghệ mới thay thế trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; tiết kiệm và nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; kiểm kê hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: vào tháng 9 năm 2015, Việt Nam đã gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC)”. Việt Nam đã ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (PA) vào tháng 4 năm 2016 và phê duyệt PA vào tháng 11 năm 2016. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện PA của Việt Nam vào tháng 10 năm 2016. INDC của Việt Nam đã trở thành “Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)”. Theo NDC của Việt Nam, đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) và mức đóng góp 8% này có thể được tăng lên thành 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế (qua hợp tác đa phương và song phương). Sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC của Nghị định thư Montreal (được thông qua vào tháng 10 năm 2016) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  Lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí hiện đang sử dụng các môi chất lạnh thuộc nhóm HCFC như R-22, R-123 là các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và cũng là các chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao. Ngoài ra, các môi chất lạnh khác thuộc nhóm các chất HFC như R-134a, R-410a, R-404, R-407… là các chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu rất cao, gây biến đổi khí hậu. Việc loại trừ các chất nêu trên nhằm thực hiện cam kết của nước thành viên tham gia Nghị định thư Montreal, bảo vệ tầng ô-dôn và đồng thời góp phần quan trọng vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu.

Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu nêu rõ: để loại trừ thành công và bền vững các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, các khí nhà kính, cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng hành động giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và sản xuất xốp. Cục Biến đổi khí hậu, cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cũng là cơ quan đầu mối quốc gia tham gia và chủ trì thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, UNFCCC và Nghị định thư Kyoto sẽ tiếp tục làm cơ quan đầu mối tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các nước có liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc chuyển đổi từ sử dụng các công nghệ, các môi chất lạnh cũ sang sử dụng các công nghệ tiên tiến, các chất thay thế mới thân thiện với môi trường, khí hậu.

Các đại biểu đánh giá cao nội dung thiết thực của Hội thảo, chân thành cảm ơn Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo, cung cấp nhiều thông tin hữu ích và cùng khẳng định quyết tâm phối hợp hành động loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các chất có tiềm năng nóng lên toàn cầu để bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal và bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu theo mục tiêu của UNFCCC, PA.