BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VĂN PHÒNG Ô-DÔN QUỐC GIA 

Số 8 Pháo Đài Láng – quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội
Tel: (024 ) 37757109
Fax: (024) 37757108
Email: ozoneoffice@fpt.vn
Website: www.vnou.vn