Trái đất sẽ tiếp tục nóng lên mà việc trồng cây không còn có thể cứu vãn

Con người phát thải khoảng 30 đến 40 tỷ tấn cacbonic khí nhà kính vào bầu khí quyển mỗi năm. Nếu chúng ta giữ mức phát thải này, trái đất sẽ tiếp tục nóng lên và cuối cùng cuộc sống của chúng ta sẽ bị tàn phá.

Vậy chúng ta có thể làm thế nào với nó?

Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng chúng ta cần một cách để thu lại CO2 từ bầu khí quyển. Một ý tưởng là trồng nhiều cây. Cây cối sử dụng CO2 để phát triển và chúng cũng giải phóng oxy, do đó, nó là sẽ là đôi bên cùng có lợi.

Nhưng các báo cáo gần đây chỉ ra rằng chúng ta không thể trồng đủ cây để thu được lượng CO2 cần thiết giúp chúng ta đạt được các mục tiêu đặt ra từ Hiệp định Paris, giữ mức nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2oC.

Bao phủ toàn bộ Hoa Kỳ bằng cây xanh cũng chỉ thu được 10% lượng khí CO2 mà chúng ta thải ra mỗi năm.

Sẽ không đủ chỗ trên hành tinh này để vừa có đất trồng cây nông nghiệp cần thiết nuôi sống thế giới cùng với không gian để trồng số cây cần thiết.

Nói cách khác, nhiều người trong chúng ta sẽ chết đói nếu chúng ta cố gắng sử dụng cây để giải quyết vấn đề phát thải của mình.

Hầu hết các nhà khoa học đều đồng thuận phát thải khí nhà kính cần phải được giảm thiểu.